martes, 1 de febrero de 2011

Petición ó Concello con referencia a un Cruceiro próximo á Casa Cultural de Randufe.

Asociación de Veciños de Randufe

NIF.: G36338549


Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
blog: avderandufe.com
mail: avderandufe@gmail.com

Expon:


Que o cruceiro situado a beira da entrada da casa Cultural de Randufe atopase en perigo de derrubamento como amosan as fotos adxuntas.


Que o seu estado, falta de verticalidade pode supoñer un risco de seguridade para as persoas que circulan a súa beira.


Que por tratarse dun elemento patrimonial urxe velar pola súa conservación.


Solicita


Que o Concello, visite e valore o seu estado, e poña en marcha as medidas que crea oportunas para a súa adecuación.Randufe a 1 de Febreiro de 2011A/A Sr Alcalde Don Antonio Feliciano Fernandez Rocha

1 comentario: