domingo, 4 de julio de 2010

Rehabilitacion da Casa Escola de Randufe... cando?

Temos a ledicia de anunciarvos que unha das nosas peticions o Concello de Tui foi concedida.

Ala polo 18 de Novembro de 2009, fixemos a peticion o Concello de que se tapiase, cerrase a Casa Escola de Randufe, xa que suponia un perigo para calquera persoa que ali entrase. Reproducimos aqui dita peticion que fixemos no Concello con Rexistro de Entrada,


- A antiga escola situada a beira da estrada de Tui-Gondomar non esta o suficientente vallada de forma que se impida o acceso a un edifico parte dos cristais das ventas tanto colodadas como tiradas poden representar un perigo para maiores nenos que pola sua curiosidade podan aceder a este recinto, ademas empregase en diferente ocasión por persoas da parroquia o seu recinto como zona de estacionamento.

Vease Foto 1 e 2- Co repecto ao edicicio nomeado anteriormente (escola) gustarianos saber en que estado se encontra a súa posible utilización por parte do Concello como a súa posible cesion a outros organismos.

A peticion era especialmente polo seu estado de semirruina, tal e como se pode ver nas fotos publicadas no seu momento e o perigo que este suponia as xentes da Parroquia. A Escola estaba a caer. Ademais preguntabamonos se habia algunha idea o estudio para a sua rehabilitacion, xa fora para a sua posible utilizacion polo Concello ou cesion a outros organismos. Nunca recebemos unha resposta.

Despois de mas de 7 meses sen resolver o problema de seguridade, a pasada semana, e tralo Pleno Ordinario do Concello de Tui do mes de Xuno, a Antiga Escola de Randufe esta tapiada. Ainda que o "aparcamento" segue en uso...Algo que supuxo una boa noticia, veu seguida dun fondo pesar, xa que ese mesmo dia, chegou as mans de esta Asociacion, un documento DECRETO DE ALCALDIA, no que se dispon e lee,


Que con data 5 de Septembro de 2007, foi concedida o Concello de Tui unha subvencion por parte da Xunta de Galicia de 43.118,70 euros, para contratacion de persoal para a obra TR351A 2007/247-, para Rehabilitacion da casa escola de Randufe.


que con data 3 de Decembro de 2007, a Xunta de Galicia efectua o ingreso da cantidade de 43.118,70 euros o Concello de Tui, correspondente a subvencion para a contratacion de persoal para a obra TR351A 2007/247-5 para REHABILITACION DA CASA ESCOLA DE RANDUFE.


que unha vez feita a correspondente xustificacion, produciuse un menor gasto e o Concello de Tui resolve devolver 296,36 euros a la Xunta de Galicia.


Asinado polo Alcalde Antonio Fernandez Rocha e o Secretario accidental Jose Angel Fernandez Rodriguez.Esto supon unha sorpresa moi grande, xa que todos sabemos na parroquia, que esta Casa Escola, tan importante para moitos de nosos vecinos, esta en estado de semirruina e dende logo non temos noticias de que fose rehabilitada.


Dende aqui quixeramos recibir as explicacions pertinentes, por parte das partes implicadas neste caso, xa que habendo unha subvencion para unha obra de rehabilitacion da Casa Escola de Randfufe, se contrate personal, se liquide e devolva a parte no gastada e que esa importante obra para a Parroqua, non se fixera.


Procederemos tamben a rexistrar dita peticion no Concello de Tui.
Reproducimos aqui o documento o que facemos referencia.