sábado, 10 de diciembre de 2011

Xuntanza da directiva da Asociación de Veciños de Randufe

Xuntanza da directiva da Asociación de Veciños de Randufe

lunes, 31 de octubre de 2011

Nota da Asociación de Veciños de Randufe, dando conta da reunión mantida con Excmo. Alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez no día 19 Oct 2011.


Asociaciónde Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
Folla 1de 2

A/A Sr. Exmo. Alcalde de TuiMoises Rodríguez Pérez

Esta nota ven a dar conta da reunión mantida convostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamenteno seu coñecemento cales son as demandas e axudas que pedimos ao Exmo. Concellode Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unhaparte importante dos nosos veciños.

Numeramos de seguido cales foron os asuntos quelevamos a esta reunión:

1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousado Bispo) nas paradas do IES San Paio.
2_Estado informe sobre as emisión da antena detelefonia sita en Quiringostas.
3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.
4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación eposibles usos para este edificio.
5_Execución de muro en Bornetas, con permuta de muropor terreo.
6_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante acciónscomo recollidas planificadas.
7_Mellora do valado dos parque infantil de Chans ecancha “·madeira” nas instalacións deportivas Alvarez Durán.
8_Reparación de arquetas, puntos de agua +mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.
9_Restablecer, se é posible, o acceso a parroquiade Areas dende o barrio de Arcos.
10_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto conGondomar e Tui.
11_ Mellorar a seguridade escolar na zona doCruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidadee sen negún tipo de sinalización.
12_Acumulación de aguas pluviais que impiden acirculación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.
13_Problemas de visibilidade na saida da CasaCultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e depositode contenedores.
14_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui notramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.
Asociaciónde Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
Folla 2de 2

15_Perigo de derrube de muro + limpeza de fincas enPociño. Mantemento de cunetas .
16_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifoscatalogados e en estado de abandono.
17_Conservación do espazo “Alto do Coello”(Recollida de basura)
18_Mellora do espazo que se emprega como parkingpúblico detras do edificio da Area Panorámica.Pavimentación.
19_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude.

Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lleteña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que sedebe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para acanalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados quenos beneficien a todos.

Solicitamos ademais o seu compromiso de establecerun calendario de reunións con vostede donde poidamos ir transmitindo as nosas edemandas e inquietudes.

Esperamos que o Concello poida ir realizando acciónsencamiñadas a resolver as nosas demandas que serán revisadas na vindeirareunión ( ene-12)O Presidente


Telmo Alfaya Perez

martes, 4 de octubre de 2011

Temas tratados na última reunión da Asociación de Veciños de Randufe.

A/A do Sr. Alcalde de Tui, Moises Rodríguez Pérez
Asunto: Temas tratados na última reunión da Asociación de Veciños de Randufe.Reunida a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Randufe, no pasado día 28 de Setembro de 2011, acorda recordar e solicitar o Concello de Tui acerca daquelas cousas de interese público para a parroquia que foron tratadas.Solicitamos por tanto do Exmo. Concello de Tui:- Noutras ocasions anteriores xa solicitamos una solución para os problemas que teñen os nenos que todolos dias van o IES San Paio de Tui da parroquia de Randufe, como é a necesidade dos nenos que esperan o bus no Chan do Carrasco e Chagüen non dipoñen de abrigo por falta dunha marquesina .- A necesidade de levar a cabo accións preventivas na parada que na zona de Cruceiro ten o Bus que trae os rapazes do IES San Paio, estes son deixados na marxe dereita (dirección Gondomar) e cruzan a estrada para as súas casas nunha zona de escasa visibilidade e sen nengun tipo de sinais.- A marquesina na Pousa do Bispo non dispon dos anclaxes que xa foron pedidos hai un mes. Esta apoiada sobre unha superficie sen mais.- Rotura dun tubo nun colector do saneamento con vertidos o regato das “Mañiscas”.- Recuperación dos Petrogligos de Randufe.- Punto Limpo. Acercar este servizo os veciños ( día de recollida semanal en puntos da parroquia)

Esperamos a súa colaboración nas cuestións comentadas para poder conquerir entre todos que sexa o noso entorno un lugar mais agradable e seguro.Por outra banda queremos manter unha reunión con vostede para amosarlle as nosas preocupacions

Randufe a 29 de Setembro de 2011Petición de los vecinos de Randufe de medición del campo magnético de una Antena de telefonía móvil sita en la parroquia.


A/Att. del Sr. Alcalde de Tui

Asunto: Petición de los vecinos de Randufe de medición del campo magnético de una Antena de telefonía móvil sita en la parroquia.El pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Vecinos fue convocada e invitada por los vecinos del barrio de Valiñas y Cota de Gaio, a asistir a las 11:30 de la mañana a una reunión para mostrar la inquietud de estos sobre una antena de telefonía Móvil sita e instalada en dichos barrios, desde hace 18 años.

Acude a la cita dos representantes de la Asociación así como algún medio informativo. En el lugar se congregaron mas de 70 vecinos de la zona que mostraron su inquietud por las ondas que emite dicha antena ya que desde hace una década son muchos los vecinos los que dicen padecer diferentes enfermedades, insomnio, e incluso muchos de ellos toman tratamientos y tranquilizantes, también a habido algún fallecimiento.

No se esta achacando todo esto a la citada antena, pero al ser tantos los afectados y coincidir en las citadas enfermedades ha despertado cierta desconfianza, dado que la radiación de dicha antena es algo que no se ve ni se huele.

Por todo ello, atendiendo la petición de los vecinos desde la Asociación de Vecinos de Randufe en representación de los afectados solicitamos la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Tui, y en su representación del Sr. Alcalde, para:

- Solicitamos nos remitan por escrito si la citada antena cuenta con la licencia Municipal correspondiente.

- Se nos informe de quien es el titular de la Antena para poder ponernos en contacto con ellos y poder saber con que autorizaciones cuenta.- Se nos informe, si la hay, de cual es la normativa urbanística y técnica, sobre todo en cuanto a emisiones y valores máximos de frecuencias permitidas, que deben cumplir este tipo de instalaciones en el ayuntamiento de Tui.

- Solicitamos que el ayuntamiento efectúe una medición con una empresa independiente de la compañía propietaria de la Antena, para que se nos informe de las emisiones reales. Así mismo que dicha medición se efectúe de manera esporádica para evitar que la empresa propietaria de la Antena efectúe cualquier manipulación en sus equipos que pudiera falsear los datos de la medición.

- Solicitamos último informe anual de las mediciones efectuadas por la delegación de Industria de las antenas instaladas en la parroquia. Según tenemos entendido es obligado hacerlo todos los años y el ayuntamiento debe tener copia de ello.

- Pedimos insten a los propietarios de dicha antena a que repongan la luz de señalización, para evitar cualquier siniestro aéreo.Nos complacería tener su colaboración por los perjuicios que esta Antena origina a los vecinos de la zona y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que esta produce:

- Daño patrimonial, por devaluarse el precio de las viviendas y terrenos próximos a la antena, por el miedo que origina a nuevos compradores la proximidad a esta.

- Daño físico, por los problemas de salud, demostrados, que sufren los vecinos.

- Daños sicológicos y Morales, originados por vivir en una zona en la que se desconoce el nivel y frecuencia de emisiones originados por dicha instalación.Por todo ello quedamos a la espera de su contestación y aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.En Tui a 28 de septiembre de 2011

Asociación de Vecinos de Randufe

martes, 27 de septiembre de 2011

Vecinos de Randufe con mala salud piden la medición de emisiones de una antena (Faro de Vigo)


Vecinos de Randufe con mala salud piden la medición de emisiones de una antena

Quieren saber si los nueve fallecimientos en un año de residentes y seis enfermos de cáncer están relacionados con la instalación de telefonía

 06:30   
VOTE ESTA NOTICIA  
Vecinos de varios barrios de la parroquia de Randufe (Tui) que piden la medición de las emisiones de una antena, situada a sus espaldas.  // E.G.
Vecinos de varios barrios de la parroquia de Randufe (Tui) que piden la medición de las emisiones de una antena, situada a sus espaldas. // E.G. 
EVA GONZÁLEZ TUI "No hace ruido, no huele, pero creemos que mata", es la inquietud social que traslada Luis González, vecino de Randufe (Tui), sobre una antena de unos 50 metros de alto, rodeada de casas, que viene siendo el centro de sospecha de la mayoría del vecindario, pues "los problemas de enfermedades cancerígenas que últimamente hay en la zona, coinciden con el aumento de potencia que se ha instalado en el aparato", comentan.
Para estar tranquilos, piden que el Concello de Tui encargue la medición de emisiones a técnicos "imparciales y especializados", dice Telmo Alfaya, presidente de la asociación de vecinos de Randufe. No les valen las realizadas por empresas de telefonía.
Un numeroso grupo de residentes de los barrios de As Valiñas, Quiringostas, A Guía, Coto de Gaio y As Bornetas se reunió ayer en el lugar para explicar lo que les ocurre y que ya han contado al alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez y a la concejala Olga Montes.
Hay datos que cifran en un año a nueve fallecidos y otros seis enfermos con dolencias cancerígenas.
María Romero, de 82 años, no puede descansar por las noches en las habitaciones más cercanas al emisor. Nota desasosiego e intranquilidad. Son las mismas sensaciones y malestares que percibe la mayoría de los vecinos de estos barrios de la parroquia tudense, como Carmen Míguez (59 años), aunque hay casos en que existen tumores por medio, como el de Lucía Baz Rodríguez (63 años). "Lo que sentimos, nos desestabiliza", describe. Herminia Sías (61 años) se medica ingiriendo nueve pastillas diarias contra enfermedades como la de piernas inquietas, el estrés e insomnio. "Todo coincide con la instalación de la antena", asegura. Julia Portela (42 años) sigue tratamiento, pero los males le desaparecen cuando se va del lugar. Isabel Alonso (65 años) y Carlos Rebellado (66 años) afirman que la ansiedad les amarga la vida; les desaparece cuando se van de la zona. Pilar Nogueira (61 años) prefiere estar fuera del barrio "porque después regreso bien. Es algo que debo consultar a un especialista", dice. Rosa Mª Montes (37 años) cuenta que "tengo migraña que va en aumento" y le han recetado un tratamiento. Para Manolo Alfaya "esa torre está fuera de la ley". Dice que pertenece al gran capital que nunca piensa en los que tienen menos. Esperan una solución.


sábado, 10 de septiembre de 2011

Homenaxe "Os nosos maiores"HOMENAXE da Asociación de Veciños de Randufe "Os nosos maiores", durante as festas da Guía.


Dna. Carmen Ramos Domínguez 

D. José Alonso Álvarez, 


Tamén se fai entrega dunha placa á Asociación de Muiñeiros do Tripes, pola súa gran labor. Recollendo a distinción o D. Alberto Romer.

martes, 6 de septiembre de 2011

Fotografías premiadas no I Concurso de Fotografía "O retrato de Randufe"


I Concurso de Fotografía "O retrato de Randufe"

1er Premio"Ultramarinos",

autor: Jose Manuel Martínez González

2º Premio

"Bautizos, catequesis, comuniones, bodas, novenas, entierros... buenos, alegres y tristes recuerdos.",

autor: María Rosario Alfaya Pérez
3er Premio


"Cadenas",

autor: Inés Pérez Rodríguez


sábado, 3 de septiembre de 2011

FALLO DO XURADO do I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "O RETRATO DE RANDUFE"


CATEGORIA FOTOGRAFÍA TRADICIONAL.

1º PREMIO,
"Ultramarinos",

autor: Jose Manuel Martínez González

2º PREMIO,
"Bautizos, catequesis, comuniones, bodas, novenas, entierros... buenos, alegres y tristes recuerdos.",

autor: María Rosario Alfaya Pérez

3º PREMIO
"Cadenas",

autor: Inés Pérez Rodríguez.

CATEGORÍA FEITA CO TELÉFONO MOBIL,

O xurado decidiu que según o criterio exposto nas bases, ningunha das fotografías cumpría con todo-los requisitos expostos, e polo tanto declara deserto os premios nesta categoría.

---------------------------------------O xurado do concurso deliberando.


O Xurado do I Concurso de Fotografía "O Retrato de Randufe"

Agradecimientos:


Asociación deportiva y cultural Xuntanza

 Xurado do I Concurso de Fotografía "O Retrato de Randufe"

Dña. Vanesa Rodríguez Pereira, Concelleira de Educación e Cultura do Concello de Tui.
D. Jose Font Moldes, Director da Radio Municipal de Tui
D. Jose Amancio Muiños González, Presidente da Asociación Cultural y Deportiva Xuntanza de Randufe
D. Diego Alvarez MíguezVocal da xunta directiva da Asociación Cultural y Deportiva Xuntanza de Randufe
D. Fco. Javier Alvarez Rivadulla, Vocal de la Asociación de Vecinos de Randufe.
jueves, 25 de agosto de 2011

Ampliación do prazo de presentación de fotografías ó I Concurso de Fotografía "O RETRATO DE RANDUFE"


Ampliación do prazo de presentación de fotografías ó

I Concurso de Fotografía "O RETRATO DE RANDUFE"

agora ata o 2 de Setembro de 2011.


Xa temos recibido fotografías moi interesantes e tí aínda podes participar.

O fallo do xurado será o 3 de Setembro e a entrega dos premios o día 4 de Setembro como estaba previsto.

Envía as túas fotos e podes gañar grandes premios.


recordade a modalidade Fotos feitas co teléfono movil (envía as fotos a avderandufe@gmail.com )

viernes, 22 de julio de 2011

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “O RETRATO DE RANDUFE”


I CONCURSO DE FOTOGRAFIA “O RETRATO DE RANDUFE”

A Asociación de veciños de Randufe, convoca a un concurso de fotografía cas seguintes bases.

Regulamento de participación

Modalidades. Poderase participar nas seguintes dúas modalidades.

MODALIDADE 1. FOTOGRAFIA mediante TELEFONO MÓVIL.

Hoxe en día, cas novas tecnoloxías, resulta moi directo e doado facer fotografías a través do teléfono móvil. Dende a Asociación, quixeramos que enviedes as vosas mellores fotografías feitas EXCLUSIVAMENTE mediante este medio, a seguinte dirección de correo electrónico.

AVdeRandufe.concurso@picasaweb.com (a fotografía publicarase de forma inmediata na páxina do concurso)

Ou a

avderandufe@gmail.com

.

MODALIDADE 2. FOTOGRAFÍA TRADICIONAL (dixital ou analóxica)

Tanto nunha u outra modalidade as bases son:

1.- Obxectivo.- Este concurso pretende que os participantes destaquen nas súas fotografías, os seus rincóns preferidos de Randufe. Un retrato de momentos, lugares, monumentos, xentes de Randufe que teñan un significado especial para cada un de nos e que queirades compartir co resto dos nosos veciños e amigos.

2.- Participantes.- Calquera persoa interesada no tema e que non forme parte da directiva da Asociación de Veciños de Randufe ou do Xurado.

3.- Tema y características.- O tema é RANDUFE en xeral. E pódense enviar un máximo de 3 fotografías por modalidade e concursante, tanto en cor coma en b&n ou a través do teléfono móvil.

Se presentarán obras non premiadas noutros concursos. As fotografías non poderán incluír contidos ilícitos, ofensivos ou discriminatorios, nin lesionar bens ou dereitos, incluídos dereitos de imaxe de terceiros.

Cada imaxe ou irá acompañada dunha breve explicación se fose necesaria.

Na modalidade de fotografía feita co teléfono móvil, a imaxe no terá mais de 2 Mb.

Na modalidad de fotografía tradicional, o tamaño da fotografía será libre e debe ser presentada sobre unha cartulina DIN A4, ou soporte ríxido.

4.- Identificación.

Na modalidade de fotografía feita co teléfono móvil, o concursante deberá indicar no título da fotografía, alomenos unha dirección de email válida, xa que será o medio para notificar o premio os gañadores.

Na modalidade de fotografía tradicional, ao dorso de cada obra o autor deberá facer constar únicamente o título da fotografía.e irán acompañadas dun sobre pechado e identificado co título da obra e un sobre que no seu interior conteña:

- os datos persoais do autor (nome, apelidos, enderezo, DNI , pasaporte, teléfono

de contacto, correo electrónico...)

5.- Presentación.-

O prazo de presentación dos traballos rematará o día 25 de Agosto de 2011.

Os traballos deberán ser entregados nalgunha das seguintes direccións email na modalidade de fotografía co teléfono móvil

avderandufe.concurso@picasaweb.com ou a avderandufe@gmail.com

e/o

na seguinte dirección postal na modalidade de fotografía tradicional:

Apartado de Correos nº 42

36700 Tui.

Tamén pódense entregar no Centro Cultural de Randufe no buzón de sugerencias (a partir das 20:00 hrs.), á atención da Asociación de Veciños de Randufe, poñendo no sobre:.

Concurso Fotográfico “O Retrato de Randufe”

6.- Criterio de valoración e xurado.-

Se constituirá un xurado que se reunirá có obxecto de emitir o seu fallo atendendo, alomenos, aos seguintes criterios:

- A orixinalidade e a adecuación da fotografía ó tema do concurso

O xurado estará conformado por:

Dña. Vanesa Rodríguez Pereira, Concelleira de Educación e Cultura do Concello de Tui.

D. Jose Font Moldes, Director da Radio Municipal de Tui

D. Jose Amancio Muiños González, Presidente da Asociación Cultural y Deportiva Xuntanza de Randufe

D. Diego Alvarez Míguez, Vocal da xunta directiva da Asociación Cultural y Deportiva Xuntanza de Randufe

D. Fco. Javier Alvarez Rivadulla, Vocal de la Asociación de Vecinos de Randufe.

Procederase á exposición pública das fotografías seleccionadas que considere o criterio do xurado, alomenos na Casa Cultural de Randufe, facendo coincidir dita exposición ca Semana Cultural de Randufe 2011.

O Xurado emitirá o seu veredicto o día 2 de Septembro de 2011

A entrega de premios será o día 4 de Septembro de 2011

7.- Premios:

Se establecen os seguintes premios para cada unha das modalidades:

MODALIDADE 1. FOTOGRAFIA mediante TELEFONO MÓVIL.

1º Premio: Placa acreditativa e Teléfono Movil Nokia 5230 (Vodafone)

2º premio: Placa acreditativa e Paseo en catamarán para 2 persoas polo río Miño, por cortesía de Aquamiño

3º premios Placa acreditativa.

MODALIDADE 2. FOTOGRAFÍA TRADICIONAL (dixital ou analóxica)

1º Premio: Placa acreditativa e cea para 2 personas na terraza de verano do Hotel Colón en Tui, por cortesía do Hotel Colón .

2º Premio: Placa acreditativa e Fotolibro, por cortesía de CityLab en Tui.

3º Premio: Placa acreditativa.

8.- Dereitos de autor e condicións de participación:

As fotografías premiadas pasarán a propiedade dos organizadores, que se reservan

tamén o dereito de utilización de calquera das fotografías presentadas para a súa

reproducción, distribución, ou exposición pública, sempre sen afán de lucro, facendo

constar, en todo caso, o nome do autor da fotografía.

9.- Protección de datos:

Os organizadores del Concurso se comprometen a garantir a protección da privacidade

dos fotógrafos e de todas as persoas cuxos datos persoais sexan proporcionados aos

organizadores, e a cumprir coas súas obrigas no que atinxe á protección de datos

personais (acorde á Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter PersonalLOPD).

Polo feito de participar no concurso, os fotógrafos dan o seu consentimento ao uso dos

seus datos personais na forma que se establece neste apartado.

10.- Exposición pública das fotografias e retirada das obras non premiadas:

Os autores das obras no premiadas, poderán recupera-las mesmas o día 7 de Outubro de 2011 no Centro Cultural de Randufe. Se as obras non fosen retiradas, quedarán en propiedade dos organizadores que poderán expoñelas ó público.

As fotos presentadas a través do telefono móvil, poderán verse no noso blog

www.avderandufe.com

e na seguinte dirección web :

https://picasaweb.google.com/AVdeRandufe/DropBox#


nota: Amplíamolo prazo de presentación ata o día 2 de Setembro , o veredicto será o dia 3 de Setembro e a entrega de premios será o dia 4 de Setembro.

jueves, 16 de junio de 2011

Gran Fogueira de San Xoan 2011, a noite do 23 de Xuño, Chans, Randufe
Gran Fogueira de San Xoan-2011,a noite do 23 de Xuño, Chans, RandufeHaberá Sardiñas con pan de millo


e repetiremos tamén este ano cunha chourizada.


Para animar a noite contaremos cunha sesion musical de Kiko Carballo,ademais da actuación do Grupo de Gaitas de Xuntanza

, haberá para os mais cativos algúns hinchables.


Farase un sorteo de tres magnificas ceas e unha ruta a cabalo.


Organiza


Asociación de Veciños de Randufe

Colaboran


Comisión de Festas Santa Maria da Guia,

Cárnicas Cholo


Restaurante Cruceiro do Monte


Restaurante Pousa do Bispo


Bar A Carballeira


Restaurante Remesal


Equigalia.


miércoles, 23 de febrero de 2011

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA o próximo día 26 de Febreiro, sábado; ás 20:30Hr,

Asociación de Veciños de Randufe
NIF.: G36338549
Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
avderandufe@gmail.com
A Asociación de veciños de Randufe convoca a os seus socios á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA correspondente ao ano que andamos e que celebraremos o próximo día 26 de Febreiro, sábado; ás 20:30Hr, en primeira convocatoria e ás 21:00 Hr, en segunda; no Centro Cultural de Randufe.

A orde do día será a seguinte:

1-Lectura e aprobación da ACTA anterior, se procede.
2-Estado de contas ( Ingresos/Gastos no exercicio 2010)
3-Actualización de Socios (Altas/Baixas).
4-Memoria relativa ao exercicio do ano 2010
5-Proxecto e presuposto para o ano en curso (2011)
6-Rogos e preguntas.

Remataremos esta convocatoria compartindo un momento todos xuntos, tomando un viño e “picando” algo.

Ademais o remate celebraremos un pequeno sorteo entre os asistentes.

Esperamos contar coa súa presenza, e para que os acordos que adoptemos , sexan o máis acertados e democráticos posible, AGARDÁMOLAS/OS.

Randufe de Febreiro do 2011

Telmo Alfaya Pérez (Presidente)

Visitanos en www.avderandufe.com ou ponte en contacto avderandufe@gmail.com

sábado, 5 de febrero de 2011

Asunto: Rogos e preguntas expostas no pleno do día 27-01-2011

Asunto: Rogos e Preguntas para o pleno do día 27-01-2011Pregunta_Sr Alcalde, como representantes da Asociación de Veciños de Randufe gostarianos saber se esta operativa a conexión WIFI na Casa Cultural desta parroquia, e en caso afirmativo, se esta asociación pode dispoñer da clave de acceso a mesma pois estamos interesados en facer uso dela tantos nas nosas reunións mensuais como na vindeira Asamblea Xeral.

Rogo_Sr Alcalde, rogamos se resolva o problema, que na saida da autovia Tui_Portugal a altura da Pousa do Bispo, ten a estrada cunha mancha permanente de auga, que pode chegar a traer problemas de seguridade para os vehiculos que por ahi circulan, no caso de que non sexa competencia do Concello, si rogamos faga chegar este rogo o organismo correspondente. Seria bo, que a espera da sua resolución, estivese debidamente sinalizada a existencia deste problema.


Aproveitamos tamen a circunstancia para rogarlle que atenda as peticións que o longo do ano 2010 fomos facendo dende esta Asociación, pasadas polo rexistro de entrada do Concello e copia a súa secretaria , tamén publicadas no noso blog, e que tal como se falara o comenzo do ano nos de as citas solicitadas ou derive algun responsable que nos atenda.


Randufe a 27 de Enero de 2011

A/A do Sr. Alcalde de Tui, D. Antonio Feliciano Fernández Rocha

martes, 1 de febrero de 2011

Petición ó Concello con referencia a un Cruceiro próximo á Casa Cultural de Randufe.

Asociación de Veciños de Randufe

NIF.: G36338549


Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
blog: avderandufe.com
mail: avderandufe@gmail.com

Expon:


Que o cruceiro situado a beira da entrada da casa Cultural de Randufe atopase en perigo de derrubamento como amosan as fotos adxuntas.


Que o seu estado, falta de verticalidade pode supoñer un risco de seguridade para as persoas que circulan a súa beira.


Que por tratarse dun elemento patrimonial urxe velar pola súa conservación.


Solicita


Que o Concello, visite e valore o seu estado, e poña en marcha as medidas que crea oportunas para a súa adecuación.Randufe a 1 de Febreiro de 2011A/A Sr Alcalde Don Antonio Feliciano Fernandez Rocha

jueves, 20 de enero de 2011

Xuntanza dalguns dos membros da directiva da Asociacion de Veciños de Randufe

Xuntanza dalguns dos membros da directiva da Asociacion de Veciños de Randufe
(agradecemo- la foto cedida por Goretti Vazquez)