sábado, 6 de febrero de 2010

Reunion da Asociacion de Veci;os de Randufe co Alcalde de Tui, Antonio Feliciano Rocha

O vindeiro Xoves dia 11 de Febreiro de 2010, a directiva mantera unha reunion co Alcalde, donde daranos os detalles de como van os traballos, relacionados cas reivindicacions presentadas pola Asociaacion no 2009,

Asamblea Xeral Ordinaria da Asociacion de Vecinos de Randufe

Estimado Socio/Vecino de Randufe

O vindeiro dia 20 de Febreiro as 21:00 horas se celebrará a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociacion no lugar da Casa Cultural de Randufe,

Dada a importancia de los tremas a tratar, gostarianos contar ca tua presenza,

Un codial saudo,

A directiva,

Comunicado de Prensa

Comunicado de Prensa


A Asociación de Veciños de Randufe ven de retomar a súa actividade ca nova Xunta Directiva, que está presidida por Telmo Alfaya Pérez.

Segundo o seu Presidente “ a intención da nova Xunta Directiva é a de que a Asociación de Veciños se convirta nun instrumento de participación e debate en aras de ir mellorando a calidade de vida de todos os veciños de Randufe, e que sirva como canalizadora daquelas demandas presentadas polos veciños os organismos correspondentes”.

Os traballos feitos o longo do 2009 foron entre outros a captación de novos socios, cunha boa acollida , labor que se continua levando a cabo, ademais da presentación de diferentes demandas expostas polos veciños nos organismos correspondentes.

Outro dos cambios levados a cabo foi o traslado da súa sede social a Casa Cultural de Randufe , na que o vindeiro dia 20 de Febreiro as 21:00 horas se celebrará a súa Asamblea Xeral Ordinaria.

Foto Antiga da Festa da Guia de Randufe


Faite Socio da Asociacion

Ser Socio e moi sinxelo,

Envianos un email cos teus datos, ou deixa unha copia na Casa Culturla de Randufe

Xa somos preto de 200 Socios!

Solicitude de Ingreso na Asociación de Veciños de Randufe

( email a info@avderandufe.com )Dª./D. ..........................................................................................................................................................................

Telefono ...................................................... Correo electronico.....................................................................

DNI num: .....................................................Domiciliado en ....................................................................... ,

Solicita o devandito INGRESO-ALTA coa condicion de Socia-o.


Randufe a ......... de ........................ do ano 200_

Asinada-o

NOVA DIRECTIVA DA ASOCIACION

Queremos pola presente nota informar do cambio de Directiva na Asociacion de Veciños de Randufe,

Tamen o traslado da sede para o Centro Cultural de Randufe, por ser este un referente social na parroquia.

A directiva esta formada por :

Telmo Alfaya Perez-Presidente-Tlf. 636 82 26 02
Andrés Urseira Gonzalez-Vicepresidente-Tlf 645 955 986
Fco Javier Oliveira Barros-Secretario
Enrique Cabaleiro Gonzalez-Vicesecretario
Elena Ramos Vila- Tesoureira
Angeles Domínguez Ramos- Vicetesoureira
Marisa Araujo Alfaya-Vocai
Javier Alvarez Rivadulla-Vocai
José Manuel Lamas Rodriguez-Vocai
Crisanto Freiria Fernandez-Vocai
Roman Pérez Perez-Vocai

Peticion 21 de Outubro de 2009 al Excmo Concello de TuiPeticion 21 de octubre de 2009 al Excmo Concello de Tui

Asociación de Veciños de Randufe
NIF DA ASOC.: G36338549
Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui

Reunida a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Randufe no pasado día 30.09.09 acorda solicitar o Concello de Tui acerca daquelas cousas de interese público para a parroquia que foron tratadas.

Solicitamos por tanto do Exmo. Concello de Tui.

- Control e posible eliminación do vertodoiro incontrolado detrás do CEIP de Randufe, tal como amosa a fotografia adxunta a este documento (FOTO 2). Croquis de situación 1.

- Muro en mal estado no barrio de Pociño con risco de derrube durante este inverno . Amosamos foto (FOTO 1). Propietario da finca Isabel Ramos Crespo. Croquis de situación 2


- Listado actualizada das analises das fontes da parroquia co fin de verificar a súa potabilidade e tamén poder saber se temos algunha fonte que poida estar fora de control sanitario.

- Colocación dun paso de cebra o mais preto posible da marquesina escolar situada no lugar da Pousa do Bispo que garantice un paso sinalizado para os nenos procedentes do barrio da Guia.

- Vertido de auga a camiño de acceso a fincas cando o deposito de aguas de Tui excede a súa capacidade. Fotografia adxunta a este documento. Croquis de situación 3.


Esperamos a súa colaboración en todalas cuestións que vaian surxindo no desenvolvemento da nosa laboura e poder conquerir entre todos que sexa o noso entorno un lugar mais agradable e seguro.

Sen outro particular agradecemos a atención que esperamos de vostede e tal como acordamos, coa próxima solicitude solicitaremos de usted una cita para ver como están os asuntos do presente solicitude
En Randufe a 21 de octubre de 2009
A/A SR ALCALDE DO CONCELLO DE TUI D. ANTONIO FELICIANO FERNÁNDEZ ROCHA

Foto 1
Foto 2

[/url]

Peticion Ayuntamiento de Tui, 18 Noviembre 2009Peticion 18 Novembro 2009 al Excmo Concello de Tui

Reunida a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Randufe no pasado día 28.10.09 acorda solicitar o Concello de Tui acerca daquelas cousas de interese público para a parroquia que foron tratadas.

Solicitamos por tanto do Exmo. Concello de Tui.

- Tapas de alcantarillas tapadas polo asfalto cos convenientes problemas que derivan (Montiño).
-
- A antiga escola situada a beira da estrada de Tui-Gondomar non esta o suficientente vallada de forma que se impida o acceso a un edifico parte dos cristais das ventas tanto colodadas como tiradas poden representar un perigo para maiores nenos que pola sua curiosidade podan aceder a este recinto, ademas empregase en diferente ocasión por persoas da parroquia o seu recinto como zona de estacionamento.

Vease Foto 1 e 2


- Co repecto ao edicicio nomeado anteriormente (escola) gustarianos saber en que estado se encontra a súa posible utilización por parte do Concello como a súa posible cesion a outros organismos.

- Os nenos que todolos dias van os institutos de Tui , teñen na parroquia de Randufe duas necesidades a saber, os nenos que esperan o bus no Chan do Carrasco non dipoñen de abrigo por falta dunha marquesina, ademas os que o toman no Cruceiro do Monte ( donde esta situada a marquesina da Diputacion), no teñen paso de cebra nese mesmo sitio e cando o autobus os deixa a volta, e cruzan a carretera nun tramo de moi pouca visibilidade.


Esperamos a súa colaboración en todalas cuestións que vaian surxindo no desenvolvemento da nosa laboura e poder conquerir entre todos que sexa o noso entorno un lugar mais agradable e seguro.

Sen outro particular agradecemos a atención que esperamos de vostede e tal como acordamos, coa próxima solicitude solicitaremos de usted una cita para ver como están os asuntos do presente solicitude.
En Randufe a 18 de Novembro de 2009A/A SR ALCALDE DO CONCELLO DE TUI D. ANTONIO FELICIANO FERNÁNDEZ ROCHA