sábado, 6 de febrero de 2010

Peticion Ayuntamiento de Tui, 18 Noviembre 2009Peticion 18 Novembro 2009 al Excmo Concello de Tui

Reunida a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Randufe no pasado día 28.10.09 acorda solicitar o Concello de Tui acerca daquelas cousas de interese público para a parroquia que foron tratadas.

Solicitamos por tanto do Exmo. Concello de Tui.

- Tapas de alcantarillas tapadas polo asfalto cos convenientes problemas que derivan (Montiño).
-
- A antiga escola situada a beira da estrada de Tui-Gondomar non esta o suficientente vallada de forma que se impida o acceso a un edifico parte dos cristais das ventas tanto colodadas como tiradas poden representar un perigo para maiores nenos que pola sua curiosidade podan aceder a este recinto, ademas empregase en diferente ocasión por persoas da parroquia o seu recinto como zona de estacionamento.

Vease Foto 1 e 2


- Co repecto ao edicicio nomeado anteriormente (escola) gustarianos saber en que estado se encontra a súa posible utilización por parte do Concello como a súa posible cesion a outros organismos.

- Os nenos que todolos dias van os institutos de Tui , teñen na parroquia de Randufe duas necesidades a saber, os nenos que esperan o bus no Chan do Carrasco non dipoñen de abrigo por falta dunha marquesina, ademas os que o toman no Cruceiro do Monte ( donde esta situada a marquesina da Diputacion), no teñen paso de cebra nese mesmo sitio e cando o autobus os deixa a volta, e cruzan a carretera nun tramo de moi pouca visibilidade.


Esperamos a súa colaboración en todalas cuestións que vaian surxindo no desenvolvemento da nosa laboura e poder conquerir entre todos que sexa o noso entorno un lugar mais agradable e seguro.

Sen outro particular agradecemos a atención que esperamos de vostede e tal como acordamos, coa próxima solicitude solicitaremos de usted una cita para ver como están os asuntos do presente solicitude.
En Randufe a 18 de Novembro de 2009A/A SR ALCALDE DO CONCELLO DE TUI D. ANTONIO FELICIANO FERNÁNDEZ ROCHA

No hay comentarios:

Publicar un comentario