sábado, 6 de febrero de 2010

Peticion 21 de Outubro de 2009 al Excmo Concello de TuiPeticion 21 de octubre de 2009 al Excmo Concello de Tui

Asociación de Veciños de Randufe
NIF DA ASOC.: G36338549
Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui

Reunida a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Randufe no pasado día 30.09.09 acorda solicitar o Concello de Tui acerca daquelas cousas de interese público para a parroquia que foron tratadas.

Solicitamos por tanto do Exmo. Concello de Tui.

- Control e posible eliminación do vertodoiro incontrolado detrás do CEIP de Randufe, tal como amosa a fotografia adxunta a este documento (FOTO 2). Croquis de situación 1.

- Muro en mal estado no barrio de Pociño con risco de derrube durante este inverno . Amosamos foto (FOTO 1). Propietario da finca Isabel Ramos Crespo. Croquis de situación 2


- Listado actualizada das analises das fontes da parroquia co fin de verificar a súa potabilidade e tamén poder saber se temos algunha fonte que poida estar fora de control sanitario.

- Colocación dun paso de cebra o mais preto posible da marquesina escolar situada no lugar da Pousa do Bispo que garantice un paso sinalizado para os nenos procedentes do barrio da Guia.

- Vertido de auga a camiño de acceso a fincas cando o deposito de aguas de Tui excede a súa capacidade. Fotografia adxunta a este documento. Croquis de situación 3.


Esperamos a súa colaboración en todalas cuestións que vaian surxindo no desenvolvemento da nosa laboura e poder conquerir entre todos que sexa o noso entorno un lugar mais agradable e seguro.

Sen outro particular agradecemos a atención que esperamos de vostede e tal como acordamos, coa próxima solicitude solicitaremos de usted una cita para ver como están os asuntos do presente solicitude
En Randufe a 21 de octubre de 2009
A/A SR ALCALDE DO CONCELLO DE TUI D. ANTONIO FELICIANO FERNÁNDEZ ROCHA

Foto 1
Foto 2

[/url]

No hay comentarios:

Publicar un comentario