lunes, 31 de octubre de 2011

Nota da Asociación de Veciños de Randufe, dando conta da reunión mantida con Excmo. Alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez no día 19 Oct 2011.


Asociaciónde Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
Folla 1de 2

A/A Sr. Exmo. Alcalde de TuiMoises Rodríguez Pérez

Esta nota ven a dar conta da reunión mantida convostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamenteno seu coñecemento cales son as demandas e axudas que pedimos ao Exmo. Concellode Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unhaparte importante dos nosos veciños.

Numeramos de seguido cales foron os asuntos quelevamos a esta reunión:

1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousado Bispo) nas paradas do IES San Paio.
2_Estado informe sobre as emisión da antena detelefonia sita en Quiringostas.
3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.
4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación eposibles usos para este edificio.
5_Execución de muro en Bornetas, con permuta de muropor terreo.
6_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante acciónscomo recollidas planificadas.
7_Mellora do valado dos parque infantil de Chans ecancha “·madeira” nas instalacións deportivas Alvarez Durán.
8_Reparación de arquetas, puntos de agua +mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.
9_Restablecer, se é posible, o acceso a parroquiade Areas dende o barrio de Arcos.
10_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto conGondomar e Tui.
11_ Mellorar a seguridade escolar na zona doCruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidadee sen negún tipo de sinalización.
12_Acumulación de aguas pluviais que impiden acirculación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.
13_Problemas de visibilidade na saida da CasaCultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e depositode contenedores.
14_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui notramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.
Asociaciónde Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
Folla 2de 2

15_Perigo de derrube de muro + limpeza de fincas enPociño. Mantemento de cunetas .
16_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifoscatalogados e en estado de abandono.
17_Conservación do espazo “Alto do Coello”(Recollida de basura)
18_Mellora do espazo que se emprega como parkingpúblico detras do edificio da Area Panorámica.Pavimentación.
19_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude.

Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lleteña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que sedebe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para acanalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados quenos beneficien a todos.

Solicitamos ademais o seu compromiso de establecerun calendario de reunións con vostede donde poidamos ir transmitindo as nosas edemandas e inquietudes.

Esperamos que o Concello poida ir realizando acciónsencamiñadas a resolver as nosas demandas que serán revisadas na vindeirareunión ( ene-12)O Presidente


Telmo Alfaya Perez

No hay comentarios:

Publicar un comentario