martes, 20 de marzo de 2012

REUNIÓN CO SR. EXCMO. ALCALDE NO DÍA 1 FEB 2012, PARA O SEGUIMENTO DAS PETICIÓNS FEITAS O 19 DE OUTUBRO DE 2011. (as observacións en cor amarelo)

Folla 1 de 2

A/A Sr. Exmo. Alcalde de Tui Moises Rodríguez Pérez

Esta nota ven a dar conta da reunión mantida con vostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamente no seu coñecemento cales son as demandas e axudas que pedimos ao Exmo. Concello de Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unha parte importante dos nosos veciños.

Numeramos de seguido cales foron os asuntos que levamos a esta reunión:

1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousa do Bispo) nas paradas do IES San Paio.PENDENTES

2_Estado informe sobre as emisión da antena de telefonia sita en Quiringostas.

3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.PENDENTES

4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación e posibles usos para este edificio.PIDE QUE SE APORTEN IDEAS PARA O SEU USO

5_Execución de muro en Bornetas, con permuta de muro por terreo.PENDENTES

6_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante accións como recollidas planificadas.PENDENTES

7_Mellora do valado dos parque infantil de Chans e cancha “·madeira” nas instalacións deportivas Alvarez Durán.REALIZADO

8_Reparación de arquetas, puntos de agua + mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.PENDENTES

9_Restablecer, se é posible, o acceso a parroquia de Areas dende o barrio de Arcos.REALIZADO

10_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto con Gondomar e Tui.PENDENTES

11_ Mellorar a seguridade escolar na zona do Cruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidade e sen negún tipo de sinalización.PENDENTES

12_Acumulación de aguas pluviais que impiden a circulación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.PENDENTES

13_Problemas de visibilidade na saida da Casa Cultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e deposito de contenedores.PENDENTES

14_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui no tramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.PENDENTES


Asociación de Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n

36713 Tui

Folla 2 de 2

15_Perigo de derrube de muro + limpeza de fincas en Pociño. Mantemento de cunetas .REALIZADO

16_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifos catalogados e en estado de abandono.PENDENTES

17_Conservación do espazo “Alto do Coello” (Recollida de basura)REALIZADO

18_Mellora do espazo que se emprega como parking público detras do edificio da Area Panorámica.Pavimentación.REALIZADO

19_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude e Escola Infantil.INFORMASE PERO SE CREE QUE HAI DEMASIADO OPTIMISMO POR PARTE DO ALCALDE

Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lle teña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que se debe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para a canalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados que nos beneficien a todos. PARECE SER QUE NON FUNCIONA, ACTUACIÓN EN CHANS, PALCO MUSICA...

Solicitamos ademais o seu compromiso de establecer un calendario de reunións con vostede donde poidamos ir transmitindo as nosas e demandas e inquietudes.REALIZADO 1 CADA 1,5 MESES

Esperamos que o Concello poida ir realizando accións encamiñadas a resolver as nosas demandas que serán revisadas na vindeira reunión ( ene-12)AS OBSERVACIÓNS SON RECOLLIDAS NA REUNIÓN DE SEGUIMENTO DDO DÍA DO DÍA 1 FEB-2012

O Presidente

Telmo Alfaya Perez

No hay comentarios:

Publicar un comentario